درباره ما

درباره ما

مشاوره سرمایه گذاری و اخذ اقامت

INVESTATE یک تیم متعهد متشکل از متخصصان ایرانی و اسپانیایی همفکر است و نسبت به مشکلات فراوانی که اتباع خارجی در روند بررسی امکان اخذ اقامت و شهروندی در اسپانیا و اروپا با آن مواجه می‌شوند ادراک دقیق و درستی دارد. ما با عملکرد حرفه‌ای و مبتنی بر شفافیت کامل، متقاضیان و خانواده‌هایشان را جهت به واقعیت بدل کردن زندگی رویاییشان توامند می‌سازیم. ما با ارائۀ خدمات حقوقی، قانونی و شخصی در طول فرآیند اخذ اقامت، شما را به سمت یک زندگی جدید هدایت خواهیم کرد و در این مسیر کنارتان خواهیم بود. ما طوری از شما مراقبت می‌کنیم که گویی عضوی از خانوادۀ ما هستید، همۀ تردیدهایتان را از بین می‌بریم و به شما اطمینان می‌دهیم که تجربه‌تان از سازگار شدن با محیط جدید به عالی‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.

INVESTATE یک تیم متعهد متشکل از متخصصان ایرانی و اسپانیایی همفکر است و نسبت به مشکلات فراوانی که اتباع خارجی در روند بررسی امکان اخذ اقامت و شهروندی در اسپانیا و اروپا با آن مواجه می‌شوند ادراک دقیق و درستی دارد. ما با عملکرد حرفه‌ای و مبتنی بر شفافیت کامل، متقاضیان و خانواده‌هایشان را جهت به واقعیت بدل کردن زندگی رویاییشان توامند می‌سازیم. ما با ارائۀ خدمات حقوقی، قانونی و شخصی در طول فرآیند اخذ اقامت، شما را به سمت یک زندگی جدید هدایت خواهیم کرد و در این مسیر کنارتان خواهیم بود. ما طوری از شما مراقبت می‌کنیم که گویی عضوی از خانوادۀ ما هستید، همۀ تردیدهایتان را از بین می‌بریم و به شما اطمینان می‌دهیم که تجربه‌تان از سازگار شدن با محیط جدید به عالی‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.
INVESTATE یک تیم متعهد متشکل از متخصصان ایرانی و اسپانیایی همفکر است و نسبت به مشکلات فراوانی که اتباع خارجی در روند بررسی امکان اخذ اقامت و شهروندی در اسپانیا و اروپا با آن مواجه می‌شوند ادراک دقیق و درستی دارد. ما با عملکرد حرفه‌ای و مبتنی بر شفافیت کامل، متقاضیان و خانواده‌هایشان را جهت به واقعیت بدل کردن زندگی رویاییشان توامند می‌سازیم. ما با ارائۀ خدمات حقوقی، قانونی و شخصی در طول فرآیند اخذ اقامت، شما را به سمت یک زندگی جدید هدایت خواهیم کرد و در این مسیر کنارتان خواهیم بود. ما طوری از شما مراقبت می‌کنیم که گویی عضوی از خانوادۀ ما هستید، همۀ تردیدهایتان را از بین می‌بریم و به شما اطمینان می‌دهیم که تجربه‌تان از سازگار شدن با محیط جدید به عالی‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.2

دفاتر ما

دفتر مرکزی INVESTATE بارسلونا

دفتر اسپانیا با تجربه بالا در این حوزه در تک تک مراحل اداری، قانونی و هر چالشی که ممکن است با آن مواجه شوید، کنار شماست.

Barcelona, Avenida Diagonal 403, 2 - 3,08008

34932-178002+

دفتر دوبی

ایرانیان مقیم امارات با رزرو وقت مشاوره خود می توانند از خدمات تخصصی اخذ اقامت اسپانیا در دفتر دوبی بهره ببرند.

510, City Tower 2 Sheikh Zayed Road

34689494004+

با ما تماس بگیرید 00982191070203