درباره ما

مشاوره سرمایه گذاری
و اخذ اقامت

INVESTATE یک تیم متعهد متشکل از متخصصان ایرانی و اسپانیایی همفکر است و نسبت به مشکلات فراوانی که اتباع خارجی در روند بررسی امکان اخذ اقامت و شهروندی در اسپانیا و اروپا با آن مواجه می‌شوند ادراک دقیق و درستی دارد. ما با عملکرد حرفه‌ای و مبتنی بر شفافیت کامل، متقاضیان و خانواده‌هایشان را جهت به واقعیت بدل کردن زندگی رویاییشان توامند می‌سازیم. ما با ارائۀ خدمات حقوقی، قانونی و شخصی در طول فرآیند اخذ اقامت، شما را به سمت یک زندگی جدید هدایت خواهیم کرد و در این مسیر کنارتان خواهیم بود. ما طوری از شما مراقبت می‌کنیم که گویی عضوی از خانوادۀ ما هستید، همۀ تردیدهایتان را از بین می‌بریم و به شما اطمینان می‌دهیم که تجربه‌تان از سازگار شدن با محیط جدید به عالی‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.

021

26370015

مشاوره رایگان